WYGRAJ WYJAZD NA ULTRA EUROPE – DJ CONTEST III

Wygraj wyjazd na ULTRA EUROPE 2022 i jedź z ekipą PARTY CAMP !

Uwaga, czas na konkurs dla DJ-ów chętnych wybrać się za darmo do Chorwacji na Ultra Party Camp 2022. Poniżej przedstawiamy Wam regulamin, nagrody i warunki udziału w nim!

 

REGULAMIN KONKURSU “DJ CONTEST III”
WYJAZD NA ULTRA EUROPE 2022

§1
Niniejszy regulamin określa zasady konkursu pod nazwą „DJ CONTEST III”,
zwanego dalej „Konkursem”.

§2
Podmiotem organizującym Konkurs jest podmiot gospodarczy Grupa Wesele Sp. z o.o z siedzibą w Redzie przy ulicy Olimpijskiej 24/3 dalej:
„Organizatorem”.

§3
Przystępując do udziału w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§4
Konkurs rozpoczyna się 21.04.2022 roku, a kończy 23.05.2022 roku.

§5
Zadaniem uczestników konkursu jest wysłanie na adres e-mail konkursdj@ultrapartycamp.pl
przesłanie stworzonego autorskiego miksu utworów muzycznych o czasie trwania nie dłuższym niż 15 minut, zwanym dalej VIDEO-SETEM oraz umieszczenie go w serwisie YouTube lub VIMEO.
informacji o akceptacji oświadczenia, o treści:
“SET zgłoszony do konkursu jest mojego autorstwa, a użyte do jego kompozycji utwory zostały nabyte drogą legalną lub za zgodą autorów”
sporządzenia pełnej listy wykorzystanych utworów muzycznych i przekazanie jej Organizatorowi wraz ze zgłoszeniem przesłanym z SETEM;
przekazanie Organizatorowi swoich danych: imię, nazwisko, pseudonim artystyczny, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, oraz link z serwisu YOUTUBE lub VIMEO.
załączenie fotografie w dobrej jakości (zalecany format PNG bez tła)

W przypadku nie wypełnienia któregoś z zadań uczestników Konkursu, wypełnienia go błędnie lub złożenia fałszywego oświadczenia Organizator ma prawo usunąć zgłoszenie uczestnika konkursu co skutkuje utratą prawa do nagrody w konkursie.

§6
Zgłoszenia do konkursu przesyłać należy mailowo konkursdj@ultrapartycamp.pl
Termin przyjmowania zgłoszeń mija 9.05.2022 roku do godziny 23.59
Termin zbierania głosów odbywa się w następujący sposób:
W pierwszej części zbierane są głosy od publiczności w wydarzeniu pod opublikowanym video-setem (tj. największa ilość polubień oraz pozytywnych komentarzy)
Ostateczni zwycięzcy zostaną wybrani przez jury konkursowego w którego skład wchodzą: przedstawiciele Organizatora oraz DJ Promotion

Autor setu, który wygra zostanie poinformowany przez ORGANIZATORA drogą mailową
w zgłoszeniu nie później, niż do dnia 24.05.2022

§7
W konkursie przewidziane są następujące nagrody

1 MIEJSCE wygrywa:
Wyjazd do Chorwacji w terminie 6.07-16.07 (transport, nocleg)
Bilet wstępu na ULTRA EUROPE 2022
Występ w lokalnym klubie
Dostęp na 6 miesięcy do serwisu z legalną muzyką dla DJ (www.digitaldj.pl) oraz gadżety od firmy DJ Promotion

2 MIEJSCE wygrywa:
600 PLN w postaci VOUCHERA na wyjazd do Chorwacji z ekipą ULTRA PARTY CAMP
Dostęp na 3 miesiące do serwisu z legalną muzyką dla DJ (www.digitaldj.pl) oraz gadżety od firmy DJ Promotion

3 MIEJSCE wygrywa:
400 PLN w postaci VOUCHERA na wyjazd do Chorwacji z ekipą ULTRA PARTY CAMP
Dostęp na 30 dni do serwisu z legalną muzyką dla DJ (www.digitaldj.pl)
oraz gadżety od firmy DJ Promotion

4, 5 oraz 6 MIEJSCA wygrywają:
20% rabatu na dostęp do serwisu z legalną muzyką dla DJ (www.digitaldj.pl) oraz gadżety od firmy DJ Promotion
rabaty na wyjazd do Chorwacji z ekipą ULTRA PARTY CAMP

POZOSTALI UCZESTNICY KONKURSU otrzymają
Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymują nagrodę w postaci VOUCHERA na kwotę 200 zł do wykorzystania przy rezerwacji dowolnego pakietu wyjazdowego z oferty na stronie organizatora: www.ultrapartycamp.pl/pakie

§8
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie sprzętowe oraz chwilowy brak dostępności stron internetowych powstałe m.in.: w wyniku przerw dostaw prądu etc..
Wymagane jest ukończenie 18 roku życia przez uczestnika konkursu do dnia wyjazdu czyli 6.07.2022 r.

§9
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu w przypadku nie zebrania się minimalnej liczby uczestników lub innych czynników niezależnych od organizatora w tym przyczyn losowych i żywiołowych.
W przypadku odwołania w/w koncertu nie przysługuje żadna inna, ekwiwalentna nagroda, ani nie ma prawa żądać żadnych roszczeń, przede wszystkim finansowych, w stosunku do Organizatora.

§10
Z tytułu występu w Konkursie, uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne prezentacje setów w oficjalnym wydarzeniu ULTRA PARTY CAMP na portalu społecznościowym FB pod linkiem:
ULTRA PARTY CAMP 2022 – WYJAZD NA UMF 2022

§11
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
Dane osobowe Uczestników zostaną wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zmianami) wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konkursu oraz realizacji praw do Nagród i promocji w ramach działań podejmowanych przez GRUPA WESELE Sp. z o.o

§12
Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora

 

Więcej informacji o wyjeździe i zapisy

Dowiesz się wszystkiego stronie: www.ultrapartycamp.pl