Kontakt

Informacje kontaktowe

Biuro Party Camp
Dane organizatora wyjazdu
Zezwolenie

Zezwolenie nr 895
wydane przez Marszałka Województwa Pomorskiego na organizację imprez turystycznych w Polsce i w krajach europejskich.

Gwarancja Ubezpieczeniowa

Gwarancji ubezpieczeniowej o numerze COR437350 udziela Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group. Wysokość zabezpieczenia finansowego 233 920 PLN (50 000 EUR). 

Zostaw wiadomość