Dane administratora danych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRUPA WESELE Sp. z o.o. z Siedzibą w Redzie, ul. Olimpijska 24/3, kod pocztowy 84-240 Reda;
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: biuro@partycamp.pl , tel.:+ 48 58 380 08 03
 3. Cele i podstawy przetwarzania danych
  Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w następujących celach:
 • w celu wykonania Umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);
 • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na GRUPA WESELE Sp. z o.o. w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a GRUPA WESELE Sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług GRUPA WESELE Sp. z o.o.w trakcie obowiązywania Umowy z Klientem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych przez GRUPA WESELE Sp. z o.o. usług i jej produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • za zgodą wyrażoną przez Klienta, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania oferty handlowej lub kontaktów telefonicznych, przez GRUPA WESELE Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 1. Odbiorcy danych
  GRUPA WESELE Sp. z o.o. może ujawnić dane osobowe Klienta podmiotom świadczącym na rzecz GRUPA WESELE Sp. z o.o.usługi prawne.GRUPA WESELE Sp. z o.o. w związku z wykonywaniem Umowy ujawnia dane osobowe Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego. GRUPA WESELE Sp. z o.o. może również powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klienta:
 • dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz GRUPA WESELE Sp. z o.o., w szczególności podmiotom świadczącym GRUPA WESELE Sp. z o.o. usługi IT, prawne, księgowe, obsługowe, sprzedażowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie, drukarskie, hotelowe, transportowe, ubezpieczeniowe oraz innym partnerom GRUPA WESELE Sp. z o.o., z którymi GRUPA WESELE Sp. z o.o. współpracuje łącząc produkty lub usługi.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, GRUPA WESELE Sp. z o.o. wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klienta przetwarzanych przez nich w imieniu GRUPA WESELESp. z o.o..

 1. Okres przechowywania danych
  Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi.
  W trakcie obowiązywania Umowy z Klientem jego dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług GRUPA WESELE Sp. z o.o., i będą przechowywane do czasu wniesienia przez Klienta ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów. Z kolei po zakończeniu obowiązywania Umowy z Klientem jego dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług GRUPA WESLE Sp. z o.o.. i będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Klienta. GRUPA WESELE Sp. z o.o.. pozostawi jednak imię, nazwisko oraz numer PESEL Klienta, wyłącznie dla uniknięcia ponownego wykorzystania danych osoby w celach objętych sprzeciwem lub objętych cofniętą zgodą.
 2. Prawa Klienta
  Klient
  ma prawo:
 • dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 • ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 • ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 • przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług GRUPA WESELE Sp. z o.o.. w trakcie obowiązywania Umowy z Klientem, badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych przez GRUPA WESELE Sp. z o.o.. usług i jej produktów oraz zapraszania do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez GRUPA WESELE Sp. z o.o..
 • ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby realizacji takiego celu.
 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (np. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług GRUPA WESELE Sp. z o.o.. po zakończeniu obowiązywania Umowy z Klientem)
 2. Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: biuro@partycamp.pl.
 4. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że GRUPA WESELE Sp. z o.o. przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

Używamy Cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że możesz zmienić ustawienia COOKIES w swojej przeglądarce. Polityka Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close