Polityka prywatności

www.partycamp.pl

MS 7 INVEST Sp. z o.o przestrzega prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim osobom logującym się bądź rejestrującym się w serwisie www.partycamp.pl , że ich dane będą chronione zgodnie z normami prawnymi obowiązującymi w Polsce.

Wszystkie osoby odwiedzające serwis www.partycamp.pl pozostają anonimowe. Każdy Użytkownik sam decyduje o dokonaniu rezerwacji wycieczek w serwisie.

Wypełnienie i wysłanie formularza oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Informacje zawarte w formularzu rejestracji, w formularzu prenumeraty Newslettera oraz dowolnych innych formularzach wykorzystywane są przez MS 7 INVEST Sp. z o.o tylko za zgodą odwiedzających.

Dane uzyskiwane poprzez formularze zgłoszeniowe mają na celu umożliwienie dostępu do systemu www.partycamp.pl oraz poprawnej realizacji imprezy turystycznej przez organizatora wycieczki. Dane uzyskane poprzez formularze Newslettera służą jedynie przesyłaniu osobom zainteresowanym każdego rodzaju informacji i ofert (oferta katalogowa, oferta specjalna, oferta last minute, oferta promocyjna) oraz innych promocji związanych z tematyką www.partycamp.pl

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych każdy Użytkownik ma możliwość wglądu w swoje dane oraz ich modyfikowania lub usunięcia. Zarówno rejestracja w serwisie jak i usunięcie swoich danych osobowych z serwisu www.partycamp.pl jest dobrowolne.

Party Camp przechowuje oraz chroni dane osobowe swoich Użytkowników zgodnie ze standardami bezpieczeństwa sieciowego. MS 7 INVEST Sp. z o.o nie odsprzedaje, nie wymienia i nie ujawnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników.

Party Camp nie wykorzystuje żadnych zaawansowanych praktyk pozyskiwania jakichkolwiek innych danych, a w szczególności bez zgody osoby odwiedzającej portal nie uzyskuje danych osobowych umożliwiających dokładną identyfikację.

Party Camp zobowiązuje się przekazywać informacje o wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności, mogących wynikać ze zmian w prawie polskim, rozwoju technologii internetowych, lub ze zmian wynikających z działalności firmy.

Party Camp przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera. Oznacza to, że znane są publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Znane są również:

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi serwera przechowywane są przez czas nieokreślony jako informacje pomocnicze służące do administrowania serwisem. Dane w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz właścicielem www.partycamp.pl. Na podstawie plików logów generowane są statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.